این کلان پروژه طی دو مرحله عملیاتی ابتدا در یازدهم بهمن ماه ۱۳۹۹  به بهره برداری رسید و در مرحله دوم بیستم اسفندماه ۱۳۹۹ به شکل کامل عملیات شد.

مردم عزیز  برای دریافت خدمات درمانی نیاز به دفترچه و نسخه کاغذی از مرحله مراجعه به پزشک تا دریافت خدمات درمانی و حتی دارو نخواهند داشت و حتی اسناد پزشکی برای دریافت هزینه از #بیمه پایه و بیمه های تکمیلی نیز غیر حضوری و غیرکاغذی انجام خواهد پذیرفت.
تعداد مجموعه های مرتبط با حوزه درمان در این پروژه بالاست و هماهنگی #وزارت_بهداشت، سازمان غذا و دارو، نظام پزشکی، بیمه های پایه، بیمه های تکمیلی، بیمارستانهای دولتی و خصوصی، درمانگاهها و پاراکلینیکها، پزشکان، داروخانه ها و شرکتهای خدمات سلامت و… بر پیچیدگی این پروژه افزوده است.
بی‌شک بهره برداری کامل از این کلان پروژه تحقق یکی از بزرگترین پروژه های #دولت_الکترونیکی در سطح کشور خواهد بود و تا اندازه بسیار زیادی از پیچیدگی و دردسرهای دریافت خدمات سلامت برای مردم خواهد کاست.