4 محصول

اشک مصنوعی

خشکی چشم یکی از مشکلات شایع چشم است که در صورت عدم توجه و درمان می‌تواند منجر به زخم قرنیه، عفونت و نابینایی شود. قطره اشک مصنوعی که به عنوان درمان خشکی چشم مورد استفاده قرار می‌گیرد، در صورت تشخیص این بیماری می‌تواند استفاده شود. برند های متعددی از آنها در بازار موجود است که تفاوت مهم در آنها، نوع ماده نگهدارنده‌‌ی استفاده شده است.